Ano ang Ka-Move It Rewards?

Ang Ka-Move It Rewards ay isang rewards program para sa mga active rider-partners ng Move It. Ang layunin nito ay mabigyang-gantimpala at motibasyon ang mga Ate at Kuya ng Kalsada na araw-araw na nagsisikap sa biyahe.

Kung mas maganda ang performance ng isang rider, mas mataas ang tier at mas malaki ang rewards na makukuha nito.

Paano ito gumagana?

Ang bawat cycle ng Ka-Move It Rewards ay magtatagal ng apat (4) na linggo. Sa oras na ito ay kailangan makumpleto ng rider ang target rides base sa kanilang tier para makuha ang mga rewards.

Alamin ang iyong Ka-Move It tier

 • Mas mataas ang tier, mas mababa ang commission, mas malaki ang rewards!
 • Ang iyong tier ay base sa iyong performance o bilang ng completed rides sa Move It platform.
 • Kada apat (4) na linggo ay magbabago ang iyong tier base sa iyong performance.

I-hit ang iyong target rides

 • Ang bawat tier ay may target rides na kailangan ma-hit ng rider. Tignan ang target requirements sa ibaba.
 • Sa umpisa ng bawat cycle, ipapaalam namin ang tier na naabot ng rider.

I-redeem ang iyong rewards

Oras na para i-enjoy niyo ang mga rewards, Ka-Move It! Bawat reward ay may kalakip na instructions para maayos na ma-claim ito. Para malaman paano i-claim ang iyong rewards, basahin ang gabay sa ibaba..

Target Requirements (Metro Manila)

Ngayong July 1-31, 2024, eto ang mga targets na dapat abutin:
Tier
Silver
Gold
Platinum
Alamat
Rides170320400480

TANDAAN:

 • Kagaya ng incentives, kasama rin sa criteria ang Completion Rate at Star Rating
 • NEW: Ang rides na nakumpleto gamit ang Set Destination feature ay counted na sa pag-track ng iyong rides! 
 • Maaaring magbago ang mga targets. Bisitahin ang blog na ito para sa mga updates.

Job Card Tracking

Mas madali na ngayon ang pag-track ng bilang ng rides dahil makikita na ito diretso sa Job card sa loob ng Incentives page ng app!

Rewards

Bilang gantimpala sa iyong pagsisikap, available sa Ka-Move It Rewards ang mga rewards tulad ng gas, medical, mobile load, at grocery items! Mas mataas ang tier, mas mataas ang rewards kaya mainam na magsipag upang makumpleto ang mga rides.
NOTE: Ang mga rewards ay matatanggap sa ika-15th na araw ng buwan.

Ka-Move It Rewards and Perks

Silver
Gold
Platinum
Alamat
Commission Rate
19% 18% 16% 15%
Set Destination Daily Limit
2 4 6 6
MED: Inlife Pre-paid Health Insurance 100k
Fuel Credits: Phoenix
P300 P400 400
Med: Generika Medpadala
P200 P300 P300
Load Voucher: Via Grab
P100 P150 P150
Food Voucher: Via GrabFood
P100 P200 P200
Gracery Voucher: Via GrabMart
P1000 P1000
Manulife Life Insurance up to Php1M
NEW! Early Access to Move It Events
NEW! Early Access to Move It Features

Paano i-redeem ang rewards?

Para ma-enjoy ang iyong rewards, sundan ang gabay para maayos na ma-claim ito:
Fuel: Phoenix Voucher via Limitless App

Kapag qualified sa incentive, makakatanggap ang rider ng SMS mula sa Phoenix kapag pumasok na ang mga e-vouchers. Kailangan gamitin ang Limitless app para makuha ito.

Learn More

Health Check-Up: KonsultaMD Subscription

Kapag na-activate na ang voucher code sa app, may isang (1) buwan na pwede itong gamitin bago mag-expire.

Learn More

Grab Vouchers: Load, GrabFood, GrabMart

Ang lahat ng riders sa Ka-Move It Rewards ay kailangan gumawa ng Grab passenger account. Gamitin ang email at mobile number na ginamit sa Move It account.

Learn More

Medicine: Generika MedPadala

Ang balance ay valid sa loob ng tatlong (3) buwan sa oras ng pag-redeem. Kung hindi ito magamit, ito ay mag-eexpire.

Learn More

Move It Gear

Ang mga eligible driver ay makakakuha ng SMS na kailangan i-present para i-claim ang (1) Move It Jersey Long Sleeve Shirt

Learn More

InLife Pre-Paid Health Insurance

Kapag qualified sa incentive, ang rider ay makakakuha ng SMS na may e-voucher code mula sa InLife. Alamin ang mga instructions sa pag-register at pag-redeem dito.

Learn More

PLUXEE E-Gift Vouchers

Isa sa mga KMR Missions rewards ang Pluxee (formerly Sodexo) e-gift certificates na ipapadala via SMS. Alamin ang mga instructions sa pag-register at pag-redeem dito.

Learn More

Ka-Move It Rewards Missions

Ito ay isang bagong programa para bigyangdagdag rewards ang mga top performers sa kanilang pag pursige araw-araw na magsikap sa biyahe

RIDE TARGETS

Ang Top 50 riders kada cycle ay mananalo ng premyo!

DOUBLE LEVEL-UP: GOLD

Mag-level up mula Standard to Gold sa loob ng isang cycle para manalo ng premyo!

DOUBLE LEVEL-UP: PLATINUM

Mag-level up mula Standard/Silver to Platinum sa loob ng isang cycle para manalo ng premyo!

YEAR-END RAFFLE

Ang mga Gold at Platinum riders at may automatic entry sa year-end raffle kada cycle.

Gold

1 entry per cycle

Platinum

2 entries per cycle

Alamat

3 entries per cycle

Ano ang mga premyo sa KMR Missions?

RIDE TARGETS
DOUBLE LEVEL-UP
YEAR-END RAFFLE
GROCERY GC GROCERY GC Smartphones Appliances, Gadgets at BRAND NEW MOTORCYCLE!

Paano ko malalaman kung nanalo ako sa KMR Missions?

Magpapadala ang Move It ng confirmation message pagtapos ng kada cycle para sa monthly rewards. Abangan rin ang aming year-end raffle event!

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Makikita ang number ng completed trips sa Job card sa loob ng app. 

Sa umpisa ng bagong cycle, magpapadala ang Move It ng notification tungkol sa iyong bagong tier. 

Walang separate application upang maging eligible sa Ka-Move It Rewards. Kasali lahat ng active Move It riders.

Ang kasalukuyang standard commission rate ay 21%. 

Scroll to Top

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Hindi pagdalo sa refresher training dala ng paglabag ng Driver Guidelines na ito

Actions for Infringement

   • First Offence: Interview and Suspension – 5 days
   • Second Offence: BAN

2. Kabiguang makumpleto ang anumang mandatory training na required ng Move It

Actions for Infringement

   • First Offence: Interview and Suspension – 5 days
   • Second Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Pag-post o pag-share sa social media o anumang messaging app ng personal na impormasyon ng pasahero, eater, sender, customer, merchant, o empleyado ng Move It

Actions for Infringement

  • First Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1. Paggamit ng bulgar o hindi angkop na mga salita sa anumang anyo laban sa pasahero, sender, eater, merchant, kapwa driver/delivery-partner, o sa mga empleyado ng Move It bago, habang, o matapos ang trip/delivery. Kasama na rito ang pag-popost nito sa Social Media. Halimbawa nito ang pagkumento ng “Ang taba mo naman” o “Ang sexy mo naman” sa anumang anyo verbal o text man.

Actions for Infringement

 • First Offence: Suspension – 3 days w/ Retraining
 • Second Offence: BAN 

2. Lahat ng klase at anyo ng verbal/written harassment o pagbabanta laban sa pasahero, sender, eater, customer, o merchant. bago, habang, o pagkatapos ng trip/delivery. Halimbawa, ang pagbabanta ng “Susuntukin kita!” o “Sasaktan kita” sa anumang anyo text man o personal.

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN 

3. Lahat ng klase at anyo ng physical harassment laban sa pasahero, sender, eater, o merchant. Kasama rito ang paggawa ng criminal acts sa platform tulad ng physical/sexual assault, rape, murder, at kidnap

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

4. Pag-asal o pakikipag-usap sa sekswal na paraan sa pasahero, sender, eater, merchant o kapwa driver/delivery-partner. Halimbawa nito ang pagtapik o paghawak sa legs o anumang parte ng katawan ng pasahero, o pagtitig sa suot o katawan ng pasahero, o mga pagtatanong/pagbibigay ng sexual questions/ suggestions.

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Pagiging sanhi ng minor injuries o damages dahil sa careless o reckless driving

Actions for Infringement

  • First Offence: BAN

2. Pagiging sanhi ng major injuries o death (pagkamatay) dahil sa careless o reckless driving

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

3. Ang driver/delivery-partner ay may criminal offense o nasasailalim sa criminal na imbestigasyon ng mga awtoridad

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN – Can be reinstated if court clearance is applied

4. Pagkabigo na ibalik ang item sa nagpadala sa loob ng naibigay na timeframe
Santions

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1. Violation of any traffic rules and regulation.

Actions for Infringement

  • First Offence: Suspension 3 days 
  • Second Offence: BAN 

2. Stopped by police for riding without a helmet

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Posession ng drugs o anumang drug-related offences

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

2.Pagmamaneho habang nasa impluwensya ng droga o alcohol

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

3. Pagtataglay ng anumang armas

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Paggamit ng ibang sasakyan/plaka/account kumpara sa nakalagay sa app

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

2.Paggamit ng sasakyan na wala sa kondisyon o poor quality tulad ng may amoy, madumi, o may damage na sasakyan

Actions for Infringement

 • First Offence: Suspension – 2 days with retraining
 • Second Offence: Suspension – 5 days with retraining
 • Third Offence: BAN 

3.Pinayagan ang ibang tao na gamitin ang kanilang sasakyan, lisensya ng Move It Rider sa paggawa ng mga trabaho sa Move It 

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Hindi pagsunod sa Safety and Health Protocols alinsunod sa Road Safety at Government guidelines.

Actions for Infringement

 • First Offence: Suspension until Driver Partner complies

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Paggamit ng anumang pananalita sa salita man o sa pamamagitan ng mga text message na maaaring magkomento sa lahi, relihiyon, nasyonalidad, pananaw sa pulitika, kapansanan, oryentasyong sekswal, kasarian, edad o iba pang katangian.

Actions for Infringement

  • First Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Pagkabigong makamit ang mga patakaran ng Move It na may kaugnayan sa Quality Framework ng Driver at Rider

Actions for Infringement

 • First Offence: Suspension – 3 days
 • Second Offence: Suspension – 5 days
 • Third Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Pagkuha ng pasahero kasama ang iba pang pasahero sa sasakyan 

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

2.Pangongolekta ng fare na hindi naaayon sa nakalagay sa app. Kasama na rito ang pamimilit sa ng pasahero na magbayad ng cash kahit na naka-Move It Wallet ang booking, hindi pagbibigay ng tamang sukli, at maling pag-edit final fare.

Actions for Infringement

 • First Offence: Supension with 3 days retraining
 • Second Offence: BAN

3.Sinasadyang pag-delay ng trip sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa mungkahi na ruta sa mapa

Actions for Infringement

 • First Offence: Suspension – 3 days 
 • Second Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Paninigarilyo sa loob ng sasakyan habang may pasahero.

Actions for Infringement

  • First Offence: Suspension – 3 days, with retraining 
  • Second Offence: BAN

2. Walang cleanliness, personal hygiene and inappropriate attire/gear for Move It uniform, vest, closed shoes and helmet. 

Actions for Infringement

  • First Offence: Suspension – 1 day, with retraining
  • Second Offence: Suspension – 3 days, with retraining
  • Third Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Sinasadyang pag-pick-up ng pasahero ng ibang rider-partner

Actions for Infringement

  • First Offence:  Suspension – 3 days
  • Second Offence: Suspension – 1 week
  • Third Offence: BAN  

2. Pag-drop-off sa pasahero sa hindi tamang lugar o drop-off point

Actions for Infringement

  • First Offence:  Suspension – 3 days
  • Second Offence: Suspension – 1 week
  • Third Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1. Hindi pag-report sa Move It kung nasangkot sa anumang road accident

Actions for Infringement

   • First Offence: Suspension – 3 days, with retraining
   • Second Offence: Suspension – 1 week, with retraining
   • Third Offence: BAN

2. Reporting fake incidents or emergencies

Actions for Infringement

    • First Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1. Anumang uri ng gaming ng incentives, fares o anumang nakakaapekto sa kita. Kasama na rito ang pangugnguntsyaba sa pasahero, peer, Move It employee, kapwa rider-partner pati narin ang paggawa o paggamit ng fake bookings o accounts.

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

2. Nagdudulot ng kaguluhan sa publiko o istorbo sa publiko dahil sa mga aksyon ng driver (hal. paggawa ng hindi katanggap tanggap na gawain tulad ng away o sigawan sa publiko.)

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

3. Sinadya na gumamit ng may sirang aparato / handphone na nagpapahina sa GPSS

Actions for Infringement

 • First Offence: Suspension – 3 days
 • Second Offence: Suspension until dax changes phone

4. Pagpatay ng GPS o mobile data habang nasa biyahe

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

5. Pananatili ng mga gamit na pag-aari ni pax na naiwan sa sasakyan o nabigong ihatid sa pasahero ng higit sa 48 oras

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN (Suspended until return)
 • Second Offence: BAN

6. Paggamit ng modified app o 3rd party applications na hindi pinapahintulutan ng Move It

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

7. Palsipikasyon o forging ng anumang dokumento na isinumite sa Move It o sa mga regulators

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

8. Pagbebenta/pagpapahiram ng Move It gear

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

9. Pagdalo sa mga political rally, demonstrasyon, o nangangampanya habang kinikilala ang sarili bilang Move It, o nakasuot ng Move It attire (kung online man o wala sa platform)

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

10. Pang-uudyok, pang-istorbo, panggagambala sa operasyon ng Move It, at alinman sa mga stakeholder nito na kinabibilangan ng mga Driver at Pasahero
Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

11. Pagpakalat ng maling impormasyon o anumang mga gawain na makakaapekto sa reputasyon ng Move It.

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

12. Pagkabigong sumunod sa  Gear Compliance Check.

Actions for Infringement

 • First Offence: Suspension 3 days + training
 • Second Offence: Suspension 5 days + training
 • Third Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Anumang uri ng pananakit at / o pagbabanta sa kawani ng Move It o mga external parties sa Driver Center / Move It office

Actions for Infringement

 • First Offence: BAN

Examples of Infringement

Infringement Category

1.Pagmamaneho nang walang valid driving license o vocational license (hindi kasama ang mga cyclists at walkers)

Actions for Infringement

 • First Offence: Suspend until submission of valid license
 • Second Offence: BAN 

2. Pagmamaneho ng walang valid vehicle requirements mula TWG

Actions for Infringement

 • First Offence: Suspend until submission of valid license
 • Second Offence: BAN
 •  

3. Hindi pagsunod sa anumang kinakailangan ng gobyerno/regulasyon, tulad ng mga kaugnay na Memorandum Circulars ng TWG

Actions for Infringement

 • First Offence: Suspension – 3 days
 • Second Offence: BAN – name and license number to be submitted to TWG
  •  

4. Exterior ad ng motorsiklo habang nasa pagbiyahe nang walang kaukulang permit mula sa LTFRB at DICT na naproseso sa pamamagitan ng Move It (kasama ngunit hindi limitado sa sampling, mga balot ng bisikleta, mga board ng bisikleta)

Penalties for Violation

 • First Offence: Suspension – 3 days, ad removal or permit required
 • Second Offence: BAN
    •  

5. False declaration ng criminal record

Actions for Violation

 • First Offence: BAN
      •